Sharpu Gangu Lyric | Jai, Surabhi | Vivek Siva, Mervin Solomon