arrow-download arrow-left arrow-right arrow-down arrow-up

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: MEI 2018


PRIVACYBELEID

 1. 1. INLEIDING
 2. 2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
 3. 3. HOE WE DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN GEBRUIKEN
 4. 4. HET DELEN EN OPENBAAR MAKEN VAN DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
 5. 5. KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR DE GEBRUIKER EN TOEGANG MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS
 6. 6. GEGEVENSVERZAMELING VAN KINDEREN
 7. 7. BEVEILIGING
 8. 8. INTEGRATIE VAN PLATFORMEN EN DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN
 9. 9. BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 10. 10. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
 11. 11. NAUWKEURIGHEID VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE
 12. 12. NEEM CONTACT MET ONS OP
 13. 13. OPSLAG, DOORGIFTE EN VERWERKING VAN GEGEVENS

1. INLEIDING.

Vevo begrijpt dat haar gebruikers waarde hechten aan hun privacy, en wij nemen uw privacy serieus. In dit privacybeleid (“Privacybeleid”) worden onze privacypraktijken uitgelegd, waaronder welke soorten informatie we van u verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken, onze rechten om dergelijke informatie te delen met en bekend te maken aan derde partijen en hoe u informatie die u aan ons verstrekt en uw voorkeuren met betrekking tot ons gebruik en de bekendmaking van dergelijke informatie kunt bekijken en wijzigen. Lees a.u.b. onze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst (“Gebruiksvoorwaarden”) door, die uw gebruik van de Vevo CTV-app regelt. Alle met een hoofdletter geschreven termen die niet zijn gedefinieerd in dit Privacybeleid hebben de betekenis die wordt gegeven in de Gebruiksvoorwaarden.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de informatie die wordt verzameld door Vevo LLC, Vevo (UK) Limited, Vevo Germany GmbH en hun gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, “Vevo”, “wij/we”, “onze” of “ons”) of derde partijen die met onze toestemming handelen of anderszins door derde partijen over u aan ons wordt verstrekt, in verband met uw gebruik van de televisie-app van het merk “Vevo” (ook “kabeltelevisie app”, “CTV-app” of “woonkamer-app” genoemd) die beschikbaar wordt gesteld via bepaalde televisieapparatuur en -diensten voor digitale streaming en televisieabonnementen van derde partijen, waaronder Amazon Fire, Apple TV, Sky en Virgin TV (tezamen en afzonderlijk de “Vevo CTV-app”). Dit Privacybeleid is van toepassing ongeacht of u de Vevo CTV-app gebruikt als geregistreerde gebruiker, als abonnee van televisiediensten of anderszins.

We zullen op ons gerechtvaardigd belang vertrouwen of op onze noodzaak om uw informatie te verzamelen, op te slaan, te gebruiken en te verwerken op grond van een contract, of uw toestemming zal worden gevraagd voor de verwerking (d.w.z. verzameling, gebruik en opslag) van uw informatie, allemaal in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid, mag u de Vevo CTV-app niet gebruiken.

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN.

Wij verzamelen persoonsgegevens of andere informatie over u wanneer u de Vevo CTV-app gebruikt. Welke informatie wij verwerken, hangt af van uw interactie met ons. De belangrijkste soorten persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn onder andere de volgende:

 • Inlog-informatie account. Als u zich al eerder voor een Vevo-account hebt geregistreerd, kunt u zich mogelijk bij uw account op de Vevo CTV-app aanmelden (d.w.z. met uw e-mailadres en wachtwoord) om toegang te krijgen tot uw eerder gemaakte afspeellijsten.
 • Apparaat-ID en IP-adres. De Vevo CTV-app bevat functies die bepaalde informatie, zoals het unieke apparaatnummer dat aan uw televisietoestel is toegewezen en het IP-adres (Internet Protocol), in overeenstemming met dit Privacybeleid automatisch doorgeven aan onze derde partij dienstverleners. De Vevo CTV-app registreert of slaat uw apparaatnummer of IP-adres niet op.
 • Contactinformatie voor klantenservice of privacyverzoeken. Als u contact met ons opneemt met een verzoek met betrekking tot klantenservice of privacy, kunnen wij de informatie die u ons verstrekt (bijv. e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken om uw verzoek te verwerken en erop te reageren.

3. HOE WE DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN GEBRUIKEN. Wij kunnen uw persoonsgegevens (afhankelijk van uw interactie met ons) verwerken voor een verscheidenheid van redenen die zijn toegestaan onder het gegevensbeschermingsrecht en in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid, wat de onderstaande doeleinden kan omvatten, en alle andere doeleinden die worden onthuld op het moment dat u ons dergelijke gegevens verstrekt. De hieronder beschreven rechtsgronden moeten worden toegevoegd volgens het gegevensbeschermingsrecht van de EU, maar niet als u niet in de EU woont.

 • Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen onder een bestaande overeenkomst met u, waaronder:
  • Om met u over uw account, de Vevo CTV-app en Vevo te communiceren; en
  • Om inhoud voor de Vevo CTV-app te leveren.
 • Om te voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen, waaronder:
  • Om onze zakelijke belangen te behartigen, zoals het controleren, analyseren, aanpassen en verbeteren van de functionaliteit en prestaties van de Vevo CTV-app;
  • Om fraude, misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de Vevo CTV-app te voorkomen;
  • Om gelokaliseerde inhoud op de Vevo CTV-app te leveren op basis van het land waarin u zich bevindt (zoals bepaald op basis van uw IP-adres), en om wat u ziet wanneer u de Vevo CTV-App gebruikt te personaliseren en/of anderszins aan te passen (bijvoorbeeld door u toegang te geven tot uw opgeslagen afspeellijsten als u inlogt op uw Vevo-account);
  • Om gelokaliseerde advertenties te bieden ter ondersteuning van de levering van inhoud op de Vevo CTV-app op basis van uw algemene geografische locatie (zoals bepaald aan de hand van uw IP-adres);
  • Om uw vragen of andere verzoeken te beantwoorden;
  • Om onderzoek uit te voeren voor marketing/promotionele doeleinden en om anonieme en geaggregeerde rapportage (d.w.z. rapportage die u niet identificeert en niet kan worden gecombineerd met andere informatie om u te identificeren) te verschaffen voor intern gebruik en gebruik door externe cliënten, zakenpartners en andere derde partijen; en
  • Om geaggregeerde, anonieme statistische informatie in verband met de Vevo CTV-app en de activiteiten van de gebruikers te verzamelen en te rapporteren.
 • Om te voldoen aan onze regelgevende en wettelijke verplichtingen of om onze wettelijke rechten af te dwingen, waaronder:
  • Om te voldoen aan de rapportage-eisen (bijv. het indienen van belastingformulieren);
  • Om documenten en informatie die betrekking hebben op een rechtszaak te bewaren;
  • Om de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; en
  • Om het lekken van gegevens of ongeautoriseerde toegang tot de Vevo CTV-app te melden.
 • Met uw toestemming. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming voor dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens, dat afhankelijk is van toestemming als rechtsgrond voor verwerking, te allen tijde intrekken door de stappen in hoofdstuk 5 in dit Privacybeleid te volgen.

4. HET DELEN EN OPENBAAR MAKEN VAN DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN.

Wij zullen uw persoonsgegevens of informatie niet met anderen delen, behalve in de volgende omstandigheden:

 • Onze groepsentiteiten: Wij kunnen, in overeenstemming met ons interne beleid of administratieve of zakelijke praktijken, uw persoonsgegevens doorgeven aan andere groepsentiteiten die gelieerde bedrijven en/of dochterondernemingen, eigenaars of moederbedrijven van Vevo zijn.
 • Derde partij dienstverleners: Wij kunnen uw gegevens delen met andere zorgvuldig geselecteerde derde partij operators, advertentienetwerken, data-uitwisseling, dienstverleners die de netwerkbelasting meten en andere dienstverleners met als doel (1) het vergemakkelijken van transacties op of via de Vevo CTV-app (2) het aanbieden van advertenties in de Vevo CTV-app ter ondersteuning van de levering van inhoud via de Vevo CTV-app (3) het aanbieden van informatietechnologie en klantenservice en (4) het aanbieden, leveren, ondersteunen, beheren, onderhouden en mogelijk maken van de Vevo CTV-app (met inbegrip van het aanbieden van een volledig assortiment aan inhoud, activiteiten, diensten, kenmerken en functies die op of in verband met de Vevo CTV-app worden aangeboden). Wij verzoeken dienstverleners om commercieel redelijke veiligheids- en geheimhoudingsnormen in acht te nemen en zij zijn ertoe gehouden deze informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid veilig en vertrouwelijk te behandelen. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de acties van dienstverleners, derde partij operators of andere derde partijen, noch zijn wij verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u rechtstreeks aan derde partijen verstrekt. Sommige informatie die wij aan derde partij dienstverleners verschaffen, kan geaggregeerd en geanonimiseerd zijn en zal u niet persoonlijk identificeren.
 • Zakelijke transacties of gebeurtenissen: Indien Vevo haar onderneming geheel of gedeeltelijk verkoopt of haar activa of aandelen geheel of gedeeltelijk verkoopt of overdraagt, of anderszins betrokken is bij een fusie, joint venture, overdracht, bedrijfsreorganisatie of andere wijze van afstoting van haar onderneming, kan Vevo uw informatie overdragen aan de bij de transactie betrokken partij(en) in het kader van die transactie en kan (kunnen) deze partij(en) de informatie gebruiken voor de doeleinden zoals uiteengezet in en in overeenstemming met dit Privacybeleid.
 • Overeenkomstig de wet, de regelgeving of de verordeningen: We kunnen uw informatie delen of openbaar maken aan andere partijen als we dat nodig of gepast achten onder toepasselijke wetten, regels of verordeningen. Voorbeelden van deze doeleinden zijn: het beantwoorden van verzoeken van publieke, overheids- en regelgevende autoriteiten, het voldoen aan gerechtelijke bevelen, het verkrijgen van wettelijke remedies of het beperken van onze schade, het handhaven van dit Privacybeleid of de Gebruiksvoorwaarden, en het beschermen van de rechten, veiligheid en/of eigendom van u, onze werknemers of anderen.
 • Met uw toestemming: Als we uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang of op basis van een contractuele verplichting die we met u hebben verwerken, kunnen we uw persoonsgegevens delen of openbaar maken als u ons uw toestemming geeft. We zullen toestemming van u vragen voordat we uw persoonsgegevens met derde partijen delen voor hun marketingdoeleinden en u toestaan gebruik te maken van op locatiegebaseerde diensten.

5. KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR DE GEBRUIKER EN TOEGANG MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS.

A. Privacyverzoeken. U kunt contact met ons opnemen over uw privacy-voorkeuren en om meer te weten te komen over uw keuzes met betrekking tot advertenties op de Vevo CTV-app door een e-mail met uw privacyverzoek te sturen naar privacy@vevo.com. Als u Vevo vraagt uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken, zullen wij dit verzoek honoreren, met dien verstande dat wij deze informatie kunnen bewaren voor zover dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en dat wij uw contactgegevens kunnen blijven gebruiken om op uw verzoeken te kunnen reageren. Als u de Vevo CTV-app blijft gebruiken, kunnen wij uw IP-adres blijven gebruiken om te bepalen in welk land u de Vevo CTV-app gebruikt, zodat de inhoud in de Vevo CTV-app kan worden weergegeven. U heeft altijd recht op inzage, controle en correctie van de door u verstrekte persoonsgegevens.

B. Burgers en inwoners van de EU. Als u een EU-burger bent of in de EU woont, kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Voor zover dit is toegestaan door het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht, mag u:

 • Uw persoonsgegevens inzien of wijzigen;
 • Op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de rechtsgrond waarop wij ons beroepen in ons gerechtvaardigd belang of in het algemeen belang is;
 • Verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, u de toestemming hebt ingetrokken, of bezwaar maakt tegen de verwerking van dergelijke persoonsgegevens en wij geen andere legitieme basis voor een dergelijke verwerking vinden of indien deze onrechtmatig is verwerkt;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken als u de juistheid of de rechtmatigheid van onze verwerking betwist, wij deze niet langer nodig hebben maar u deze nodig hebt voor een rechtsvordering of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking ervan en wacht op de verificatie van onze rechtmatige gronden voor de verwerking ervan;
 • Onder bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens laten overdragen aan een ander bedrijf; of
 • Eerder gegeven toestemmingen die ons in staat stelden uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken.

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via privacy@vevo.com. Houd er rekening mee dat voor bepaalde verzoeken u uw identiteit moet verifiëren.

6. GEGEVENSVERZAMELING VAN KINDEREN. Vevo erkent de noodzaak om de privacy van al haar gebruikers, in het bijzonder kinderen, adequaat te beschermen. De Vevo CTV-app is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Als we weten dat we persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar, zullen we deze onmiddellijk verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren. Als u van mening bent dat we per ongeluk of onbedoeld informatie hebben verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@vevo.com. Gebruikers in de Verenigde Staten kunnen ook terecht op https://www.ftc.gov voor informatie over de bescherming van de privacy van kinderen online van de Federal Trade Commission.

7. BEVEILIGING. Hoewel geen enkele datatransmissie via het internet 100% veilig is tegen inbreuk, handhaven wij commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen ter bescherming van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en/of opslaan, die in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy- en veiligheidswetten. Dit beleid en deze maatregelen zijn bedoeld om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging en openbaarmaking en onrechtmatige vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

We beperken de toegang tot de Vevo CTV-app ook tot onze eigen werknemers, aannemers, operators, serviceproviders en personen die geautoriseerd zijn voor de correcte behandeling van dergelijke informatie, en die deze nodig hebben voor een zakelijk belang. Wij verzoeken dat onze derde partij aannemers en dienstverleners soortgelijke veiligheids- en geheimhoudingsnormen in acht nemen als Vevo. Het is, ondanks onze inspanningen om dit te voorkomen, echter mogelijk dat derde partijen transmissies of privécommunicatie op onwettige wijze onderscheppen of er toegang toe krijgen, en daarom geven wij geen garanties met betrekking tot de veiligheid van de informatie van gebruikers. Hoewel wij ons inzetten voor het beveiligen van uw persoonsgegevens en onze systemen en de Vevo CTV-app, bent u verantwoordelijk voor het beveiligen en handhaven van de privacy van uw gegevens (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam en wachtwoord) en voor het controleren of de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens die wij delen met een derde partij (bijvoorbeeld kabel- of satelliet-televisieaanbieders) op basis van een door u goedgekeurde verbinding met een account.

8. INTEGRATIE VAN PLATFORMEN EN DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN. De Vevo CTV-app kan gekoppeld worden aan, gebruik maken van en/of geïntegreerd worden met platformen van derde partijen en andere websites, toepassingen, interfaces, diensten en/of platformen die door andere bedrijven worden beheerd. De Vevo CTV-app zal ook advertenties van derde partijen weergeven. Vevo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites, applicaties, interfaces, diensten en platformen van derde partijen die zijn gekoppeld aan, gebaseerd zijn op en/of geïntegreerd zijn in de Vevo CTV-app, of voor het privacybeleid van derde partij reclamebedrijven.

9. BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS. We verzamelen, bewaren, slaan op en gebruiken persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het kader van onze relatie met u (bijvoorbeeld om u toegang te verschaffen tot onze producten en diensten), in overeenstemming met ons beleid inzake gegevensbewaring en de toepasselijke wetgeving. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan nodig om onze verplichtingen jegens u na te komen, of op grond van de wet of voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn vermeld.

10. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID. Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacybeleid aanpassen aan initiatieven van de bedrijfssector, eisen van derde partijen of wijzigingen in de wetgeving, technologie, onze praktijken voor het verzamelen en gebruiken van informatie of de functies en functionaliteit van de Vevo CTV-app, en dergelijke wijzigingen worden na publicatie van kracht. Als u de Vevo CTV-app blijft gebruiken nadat wij een gewijzigd Privacybeleid hebben gepubliceerd (en u daarvan zo nodig op de hoogte hebben gesteld), betekent dit dat u het gewijzigde Privacybeleid aanvaardt. Het is daarom belangrijk dat u dit Privacybeleid regelmatig doorneemt om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Wij kunnen uw informatie op basis van onze gerechtvaardigd belangen of om aan onze verplichtingen op grond van een contract te voldoen, blijven verwerken en/of kunnen u ook om toestemming voor de voorwaarden van het bijgewerkte Privacybeleid vragen. We kunnen u bijvoorbeeld om toestemming vragen voordat we nieuwe toepassingen van de persoonsgegevens die we al van u hebben verzameld op basis van een dergelijke toestemming, invoeren, als dergelijke nieuwe toepassingen niet zijn behandeld in het privacybeleid op basis waarvan dergelijke informatie is verzameld of als onze rechtsgrond voor de verwerking van dergelijke informatie verandert.

11. NAUWKEURIGHEID VAN DE VERSTREKTE INFORMATIE. Het is uw verantwoordelijkheid om ons actuele, volledige, waarheidsgetrouwe en accurate informatie te geven en deze actueel te houden. Wij kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor problemen of aansprakelijkheid die kan ontstaan als u ons geen juiste, waarheidsgetrouwe of volledige informatie geeft of als u dergelijke informatie niet bijwerkt. Wij weigeren en verwijderen inzendingen waarvan wij te goeder trouw van mening zijn dat deze onjuist, frauduleus of niet in overeenstemming met dit Privacybeleid zijn.

12. NEEM CONTACT MET ONS OP. Als u vragen hebt over ons privacybeleid, hoe we met uw persoonsgegevens omgaan of over de voorwaarden van dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: privacy@vevo.com

OF

Post: Vevo LLC
T.a.v.: Privacy Matters
4 Times Square, 25th Floor
New York, New York 10036, Verenigde Staten

Hoewel wij u verzoeken contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden voor elk probleem dat u hebt, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij uw bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

13. OPSLAG, DOORGIFTE EN VERWERKING VAN GEGEVENS. Onze activiteiten worden ondersteund door een netwerk van computers, cloudservers en andere infrastructuur en informatietechnologie, inclusief, maar niet beperkt tot, externe dienstverleners. Wij en sommige van onze dochterondernemingen en filialen, servers, leveranciers en dienstverleners bevinden zich mogelijk niet in uw jurisdictie en mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Als u een burger van de EU bent of in de EU verblijft, geven wij uw persoonsgegevens overeenkomstig het gegevensbeschermingsrecht van de EU door aan de Verenigde Staten met gebruikmaking van modelcontracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of met andere passende middelen.

Houd er rekening mee dat dergelijke overdrachten ook nodig kunnen zijn om onze verplichtingen op grond van een overeenkomst met u na te komen, om te voldoen aan een verzoek van u, om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting en/of voor het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming. Indien u transacties verricht met partijen buiten de EER of Zwitserland of de Vevo CTV-app aansluit op platformen buiten de EER of Zwitserland, zijn wij verplicht uw persoonsgegevens aan deze partijen door te geven om u de Vevo CTV-app te kunnen leveren. Als u meer informatie wilt over dergelijke overdrachten, kunt u contact met ons opnemen via privacy@vevo.com.

Als u in een land buiten de Europese Unie de Vevo CTV-app gebruikt, is Vevo LLC de verwerkingsverantwoordelijke. Als u in Duitsland de Vevo CTV-app gebruikt, dan is de verwerkingsverantwoordelijke:

Vevo Germany GmbH

Rosenthaler Str. 51

10178, Berlin, Duitsland

Als u in een ander land van de EU dan Duitsland de Vevo CTV-app gebruikt, dan is de verwerkingsverantwoordelijke:

Vevo (UK) Limited

1st Floor Palladium House

1-4 Argyll Street

London W1F 7TA, Verenigd Koninkrijk

Dit document is de enige verklaring in verband met het Privacybeleid van de Vevo CTV-app en geen samenvatting, aanpassing of andere versie daarvan, of andere privacybepalingen of -beleidsregels, in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot door computers gegenereerde gegevens, zijn geldig.

Dit Privacybeleid is voor het laatst op de hierboven vermelde datum gewijzigd en is met onmiddellijke ingang van kracht.

Auteursrecht © 2018 Vevo LLC