arrow-download arrow-left arrow-right arrow-down arrow-up

Terms of Use

Laatst bijgewerkt: October 5, 2016

Welkom bij Vevo! Om ervoor te zorgen dat u allemaal onze video’s kunt zien en om de muziekevolutie en -revolutie in volle gang te houden, is het belangrijk dat we bepaalde juridische richtlijnen en spelregels opnemen om ervoor te zorgen dat ieders rechten worden gerespecteerd en dat we doen wat we kunnen om een omgeving te bevorderen die de rechten van eigenaren van content en uw persoonlijke privacy beschermt.

GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST

1. INLEIDING
2. SERVICES
3. TOELATINGSCRITERIA
4. WIJZIGINGEN
5. LOOPTIJD
6. REGISTRATIE
7. GEBRUIKERSGEDRAG
8. EIGENDOMSRECHTEN
9. SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT
10. PERSOONSGEGEVENS
11. GEBRUIKERSCONTENT
12. TOEGANG APPARAAT EN COMMUNICATIE
13. ADVERTENTIES
14. PROMOTIES
15. VERGOEDINGEN
16. PLATFORMEN, SERVICES EN CONTENT VAN DERDEN
17. KOSTEN VAN DATA EN DRAADLOZE TOEGANG
18. CESSIE
19. VRIJWARING
20. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
21. KLANTONDERSTEUNING
22. TOEPASSELIJK RECHT; DIVERSEN

1. INLEIDING

Vevo wordt geëxploiteerd door Vevo LLC, kantoorhoudende op het adres 4 Times Square, 25th Floor, New York, New York 10036 en haar gelieerden (“Vevo,” “wij”, “onze” of “ons”) Lees deze Gebruiksvoorwaardenovereenkomst (“Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door, want deze bevat wettelijk bindende voorwaarden en is van toepassing op uw gebruik van (a) de website www.vevo.com en alle bijbehorende webpagina’s en websites verbonden aan de voorgaande URL ( “Site”), (b) Vevo mobiel, web, console, desktop en andere toepassingen (bv., Apple iOS Apps, etc.) (collectief en individueel, “Vevo App”) en (c) alle andere content, applicaties, functies, functionaliteit, informatie en services aangeboden door ons via de site en/of de Vevo App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, virale, integreerbare of applicatie-/apparaatgebaseerde functies en verwante technologie(bv. mobiel, web, console, desktop en andere API’s, widgets, plug-ins, applicaties, etc.) ((a), (b) en (c), gezamenlijk “Services”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht de wijze waarop u toegang zoekt tot de Services, hetzij via een draadloos of mobiel apparaat, een personal computer of andere technologieën of andere apparaten (elk een “Apparaat”). Deze Gebruiksvoorwaarden hebben geen betrekking op andere services, websites of enige corresponderende content, functies en activiteiten die ter beschikking zijn gesteld door een ander bedrijf of een derde, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Services, ongeacht of u zich al dan niet daarvoor heeft ingeschreven (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en door gebruik te maken van de Services geeft u uitdrukkelijk te kennen dat u deze Overeenkomst en alle aanvullende voorwaarden die wij aan u in verband met uw gebruik van of toegang tot, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in verband met verwante technologie (bv. widgets, plug-ins, applicaties, etc.) en andere producten en services die wij kunnen aanbieden of beschikbaar stellen aan u (“Aanvullende voorwaarden”), begrijpt, erkent en ermee akkoord gaat. De Services kunnen ook regels stellen voor deelname aan bepaalde activiteiten en services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wedstrijden, loterijen en andere initiatieven (“Regels”) Het Privacybeleid van de Services (“Privacybeleid”), de Aanvullende Voorwaarden en het Reglement zijn middels verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen alsof ze hierin volledig zijn uiteengezet. Voor zover er sprake is van een strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, zullen de Aanvullende voorwaarden gelden. Voor zover er een strijdigheid is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de specifieke Regels voor de activiteit waaraan u wenst deel te nemen, zal het Reglement gelden. Voor zover er een strijdigheid is tussen de Algemene Voorwaarden, de Aanvullende voorwaarden en/of het Reglement, zal de volgende volgorde van prioriteit van toepassing zijn: ten eerste het Reglement, ten tweede de Aanvullende Voorwaarden en ten derde de Gebruiksvoorwaarden.

2. SERVICES.

A. Algemeen. De Services zullen op basis van de voorwaarden hiervan Gebruikers in staat stellen om toegang te krijgen tot bepaalde functies, functionaliteit, informatie en services die door ons worden geleverd of verleend, mogelijk met inbegrip van, maar niet beperkt tot Gebruikers de mogelijkheid bieden om (i) toegang te krijgen tot bepaalde audiovisuele content (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde muziekvideo’s) en deze te bekijken en in te voegen; (ii) het creëren van persoonlijke afspeellijsten en/of toegang krijgen tot afspeellijsten die door andere Gebruikers zijn gemaakt, (iii) toegang tot persoonsgegevens en content met betrekking tot muziek, artiesten en bands, zoals aanbevelingen, suggesties en mededelingen met betrekking tot audiovisuele content, afspeellijsten en andere aanverwante producten en services, (iv) een gebruikersprofiel en andere content creëren die zichtbaar kunnen zijn voor en/of worden gedeeld met andere Gebruikers en (v) in contact treden, communiceren en samenwerken met andere Gebruikers van de Services.

B. Platformen van Derden. Sommige van de Services kunnen afhankelijk zijn van en/of interoperabel zijn met platformen en services die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden (bv. Apple (iTunes, etc.), Google, Facebook, Twitter, etc.) (elk een “Platform van een Derde”) en kunnen vereisen dat u een geregistreerd lid bent van deze Platformen van Derden en bepaalde accountgegevens en andere informatie verstrekt om toegang tot dergelijke Services te verkrijgen. Dergelijke Platformen van Derden kunnen ons, naast het verstrekken van toepasselijke hosting, contentdistributie, ondersteuning en andere aanverwante services, bepaalde aanvullende informatie over u bieden, die kan bestaan uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, uw e-mailadres, wettelijke naam, land van verblijf, locatie, geboortedatum, muziek/artiest/band en andere voorkeuren en gebruiksgegevens, dit alles zoals nader hierin omschreven, met inbegrip van het Privacybeleid. Onze toegang tot, het gebruik en de openbaarmaking van deze gegevens is onderworpen aan de voorwaarden hiervan, met inbegrip van het Privacybeleid.

3. TOELATINGSCRITERIA. De services zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Door gebruik te maken van de Services verklaart en garandeert u dat (a) u 13 jaar of ouder bent en in een van de volgende landen woont, (gezamenlijk het “Gebied”): de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Brazilië, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Republiek Ierland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Duitsland, Nederland of een ander land waar Vevo de Services beschikbaar stelt voor eindgebruikers, (b) uw gebruik van de Services geen inbreuk maakt op (i) de toepasselijke wetgeving of enige geldende regels of regelgeving of (ii) enige toepasselijke bepalingen, voorwaarden of vereisten afgekondigd door een aanbieder van een Platform van Derden (bv. Gebruiksvoorwaarden van Facebook, Gebruiksvoorwaarden van iTunes Store, etc. ), (c) alle registratie-informatie die u indient is waarheidsgetrouw en correct en u zorgt ervoor dat deze informatie correct en up to date blijft en (d) u staat niet op een lijst van door de overheid van een land verboden of aan beperkingen gebonden partijen binnen het Gebied. Bepaalde functies van de Services kunnen worden onderworpen aan verhoogde leeftijds- en/of andere kwalificatievereisten en beperkingen. Indien je een gebruiker in de leeftijd tussen de 13 en 18 jaar bent, verzoeken we je om deze Gebruiksvoorwaarden met je ouder of voogd door te nemen. Je ouder of voogd moet namens jou instemmen met deze gebruiksvoorwaarden en voor alle gebruikers onder de 18 jaar wordt goedkeuring van de ouders aanbevolen. Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of indien Vevo vermoedt dat deze informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, geldt voorts dat Vevo het recht heeft om uw registratie op te schorten of te beëindigen (geheel of gedeeltelijk) en al het huidige of toekomstige gebruik van de Services (of een deel daarvan) naar ons eigen goeddunken te weigeren, met of zonder kennisgeving aan u, en zonder enige aansprakelijkheid of verplichting aan u of een derde.

4. WIJZIGINGEN.  We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan u, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment wijzigen. Als wij materiële wijzigingen aanbrengen in deze Gebruiksvoorwaarden, zullen wij u op de hoogte stellen door een kennisgeving bij de Services te plaatsen en/of via andere elektronische middelen (bv. e-mail). De vorm van een dergelijke kennisgeving is naar onze keuze. Zodra we deze wijzigingen posten of ze beschikbaar maken bij de Services worden ze met onmiddellijke ingang van kracht en indien u de Services gebruikt nadat ze van kracht zijn geworden, zal dit inhouden dat u ermee akkoord bent gegaan gebonden te zijn aan de veranderingen. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte bent van de meest actuele rechten en verplichtingen die voor u gelden.

5. LOOPTIJD.  Deze Gebruiksvoorwaarden en elke geposte herziening of wijziging ervan blijven onverminderd van kracht terwijl u de Services gebruikt of erop bent ingeschreven. U kunt uw gebruik van of inschrijving op de Services te allen tijde om enigerlei reden beëindigen en Vevo kan uw gebruik van of inschrijving op de Services te allen tijde om enigerlei reden met of zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg, en zonder aansprakelijkheid of verplichting jegens u of een derde, beëindigen. Ook nadat uw registratie is beëindigd zullen uw verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, de Aanvullende voorwaarden en het Reglement, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vrijwaringen, garanties en beperkingen van aansprakelijkheid die daarin zijn opgenomen, van kracht blijven.

6. REGISTRATIE.  Om toegang te krijgen tot en voor het gebruik van bepaalde content, functies en functionaliteit van de Services, kunnen wij van u verlangen dat u (a) zich registreert voor de toepasselijke Services, hetzij op de site, de Vevo App, een Platform van een Derde of anderszins, met inbegrip van, in sommige gevallen, het creëren en/of het verstrekken van een combinatie van een Gebruikersnaam en wachtwoord (“Gebruikers-ID”) en (b) aan ons (bv. door middel van toestemmingen en goedkeuringen van een Platform van een Derde etc.) bepaalde aanvullende informatie verstrekt en/of ter beschikking stelt, die onder andere het volgende kan omvatten: uw e-mailadres, wettelijke naam, land van verblijf, de locatie, de datum van geboorte, gebruiksgegevens en andere informatie, en, voor door ons aangeboden betaalde transacties en aankopen (indien van toepassing), uw fysieke adres, telefoonnummer(s), toepasselijke betalingsinformatie (b.v. gegevens betaalkaart etc.) en andere informatie. Uw persoonlijke account bij de Services, die wordt aangemaakt wanneer u zich registreert voor de Services, wordt hierna aangeduid als uw “Gebruikersaccount”. Ons gebruik van uw informatie is onderworpen aan de voorwaarden van het Privacybeleid. Indien u ervoor kiest om een geregistreerde gebruiker van de Services te worden, bent u verantwoordelijk voor de strikte geheimhouding van uw Gebruikers-ID, en u bent verantwoordelijk voor alle toegang tot of het gebruik van de Services door u of een persoon of rechtspersoon die uw Gebruikers-ID gebruikt, ongeacht of deze toegang of dit gebruik door u of namens u is goedgekeurd, en ongeacht of een dergelijke persoon of rechtspersoon uw werknemer of vertegenwoordiger is. U stemt ermee in Vevo onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig ongeoorloofd gebruik van uw Gebruikers-ID of Gebruikersaccount of enige andere inbreuk op de beveiliging. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om (x) de verspreiding en het gebruik van uw Gebruikers-ID en Gebruikersaccount te controleren, (y) toegang tot uw Gebruikers-ID en Gebruikersaccount te controleren, en (z) uw Gebruikersaccount voor de Services op te zeggen. Wij behouden ons het recht voor om toegangs-, gebruiks- en registratierechten te weigeren aan een Gebruiker van de Services indien we menen dat er sprake is van een probleem met de identiteit van de persoon die probeert om toegang te krijgen tot een account of element van de Services. Vevo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw verzuim om dit Artikel 6 na te leven.

7. GEBRUIKERSGEDRAG.  U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uw gedrag op en in verband met de Services. We willen de Services veilig en leuk houden voor iedereen en het gebruik van de Services voor onwettige of schadelijke activiteiten is niet toegestaan. U verklaart, garandeert en komt overeen dat u het volgende niet zult doen tijdens het gebruik van de Services:

• al dan niet opzettelijk gedrag vertonen of gedrag aanmoedigen dat geldende lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, regels, een gerechtelijk bevel of overheidsvoorschrift of verdrag zou schenden of aanleiding zou geven tot wettelijke aansprakelijkheid of een schending zou vormen van, of inbreuk zou maken op, enig intellectueel eigendomsrecht, eigendomsrechten, privacy, morele rechten, publiciteitsrechten of andere rechten van ons of van een andere persoon of rechtspersoon;

• het via of in verband met de Services indienen, posten, e-mailen, tentoonstellen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van enig materiaal of het ondernemen van enige actie, dat of die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op iemands privacy- of publiciteitsrechten, intimiderend, profaan, obsceen of vulgair is of waarschijnlijk zal zijn, of dat of die expliciete of grafische afbeeldingen, beschrijvingen van of verhalen over excessief geweld of seksuele handelingen bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, seksuele taal van een gewelddadig of bedreigend karakter gericht tegen een ander individu of groep van individuen), een link bevat naar een website voor volwassenen of beledigend is of racisme, onverdraagzaamheid, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enige groep of persoon bevordert;

• het via of in verband met de Services indienen, posten, e-mailen, tentoonstellen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van enig materiaal waarop u geen recht tot beschikbaar stellen heeft krachtens enige wet, regel of regelgeving of op grond van contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie aan u bekend geworden of openbaar gemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of onder geheimhoudingsovereenkomsten), of dat op andere wijze een beveiligings- of privacyrisico vormt voor een andere persoon of rechtspersoon;

• al dan niet opzettelijk gedrag vertonen of gedrag aanmoedigen dat een negatieve invloed heeft of negatief afstraalt op Vevo, de Services, onze goodwill, naam of reputatie, of dwang, angst of ongemak voor ons of iemand anders veroorzaakt, of een persoon of rechtspersoon ontmoedigt de features of functies van de Services of enig deel ervan te gebruiken, of om reclame te maken, een link op de Services te plaatsen of een leverancier van ons te worden in verband met de Services;

• het via of in verband met de Services indienen, posten, e-mailen, tentoonstellen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van enig materiaal dat een computervirus, -worm, spyware, Trojaanse paarden of andere computercode, bestanden of programma’s bevat dat of die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, aan te tasten, te vernietigen of te beperken;

• de Services gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, betrokken zijn bij ruilhandelsregelingen, piramidespelen, reclame, marketing of het aanbieden van goederen of services of de exploitatie van informatie of materiaal verkregen op, via of in verband met de Services, al dan niet voor financiële of enige andere vorm van vergoeding of via een link met een andere website of webpagina;

• het wijzigen, verstoren, aantasten, veranderen van of interfereren met het gebruik, de features, de functie, de werking of het onderhoud van de Services of de rechten of het gebruik of genot van de Services door een andere Gebruiker;

• u uitgeven voor een persoon of rechtspersoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een functionaris van Vevo, of ten onrechte uw verbondenheid met een persoon, rechtspersoon of Gebruikerscontent (zoals hierin gedefinieerd) te vermelden of te verklaren, of te verzenden of anderszins op, door middel van, of in verband met de Services valse of misleidende aanduidingen van herkomst, informatie of constateringen van feiten beschikbaar te maken;

• het vervalsen van kopteksten of op andere wijze identifiers manipuleren om de oorsprong van content die verzonden is op, via of in verband met de Services, met inbegrip van Gebruikerscontent, te verbergen; of

• andere Gebruikers vragen naar wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie voor commerciële of onwettige doeleinden, Gebruikers vragen stellen met betrekking tot hun Gebruikerscontent voor commerciële of onwettige doeleinden, of u bezighouden met spamming, flooding, het oogsten van e-mailadressen of andere persoonsgegevens, “spideren”, “screen scraping”,”phishing”,”database scraping” of enige andere activiteit met het oog op het verkrijgen van lijsten van Gebruikers of andere informatie; of geautomatiseerde systemen gebruiken of lanceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, “spiders”, “robots” of “offline lezers,” die de site en/of Services zodanig gebruiken dat in een bepaalde periode meer verzoeken naar de Vevo servers worden gestuurd dan een mens redelijkerwijs kan sturen in dezelfde periode met behulp van een conventionele online webbrowser. Niettegenstaande het voorgaande verleent Vevo de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om “spiders” te gebruiken om materiaal van de site te kopiëren voor het exclusieve doel van, en uitsluitend voor zover nodig voor, het creëren van openbaar beschikbare, doorzoekbare indexen van de materialen, maar niet caches of archieven van dergelijke materialen. Vevo behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

Vevo kan een Gebruikersaccount van een Gebruiker beëindigen en/of op andere wijze een Gebruiker verbieden of verhinderen om toegang te krijgen tot de Services indien Vevo naar eigen goeddunken bepaalt dat een dergelijke Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden heeft overtreden. Vevo behoudt zich het recht voor om onderzoek te doen naar en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar de mening van Vevo dit artikel 7 schendt of daarvan wordt verdacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aangifte bij wetshandhavingsinstanties. Voorts erkent u, stemt u ermee in en komt u overeen dat Vevo uw account en uw registratie-informatie en alle andere content of informatie kan openen, bewaren en bekendmaken, indien wettelijk vereist of indien Vevo te goeder trouw meent dat een dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de juridische procedures; (b) deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op aanspraken dat enige inhoud of informatie in strijd is met de rechten van een derde; (d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice of technische service; of (e) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Vevo, haar Gebruikers of derden te beschermen.

8. EIGENDOMSRECHTEN.

A. EIGENDOM. Wat betreft de verhouding tussen u en Vevo geldt dat alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op de Services en alle content daarin opgenomen en/of ter beschikking gesteld in verband daarmee, met uitzondering van uw Gebruikerscontent, (tezamen de “Vevo Content”) exclusief eigendom zijn van Vevo, en de Vevo Content wordt, zonder beperking, beschermd door Amerikaanse federale en staatswetten, maar ook door toepasselijke buitenlandse wetten, regels, voorschriften en verdragen. De term “Vevo Content” omvat, zonder beperking, alle video-opnames (en de geluidsopnames en muzikale composities die daarvan deel uitmaken), artwork, foto’s, illustraties, afbeeldingen, logo’s, tekst, songteksten, computercode, data, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, informatie, materialen, en alle auteursrechtelijk of anderszins voor wettelijke bescherming in aanmerking komende elementen van de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwerp, de selectie, volgorde, look and feel, en samenstelling van de Services en alle auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, trade dress, octrooirechten, databankrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten en/of eigendomsrechten daarop (ook met betrekking tot enige content opgenomen en/of ter beschikking gesteld in advertenties of aan u gepresenteerde informatie via de Services). Tenzij de context duidelijk anders vereist of we uitdrukkelijk schriftelijk meedelen omvat de term “Services” tevens “Content”.

B. BEPERKINGEN. Tenzij uitdrukkelijk hierin uiteengezet mogen de Services uitsluitend worden gebruikt voor uw niet-commerciële, niet-exclusieve, niet-cedeerbare, niet-overdraagbare en beperkte persoonlijk gebruik en niet voor andere doeleinden. Het is u niet toegestaan enig(e) auteursrecht, handelsmerk, dienstmerk of andere mededelingen op de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mededelingen op enige Vevo Content die u verzendt, weergeeft, print, streamt of reproduceert van de Services, te veranderen, wissen of verbergen. Behoudens zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of uitdrukkelijk goedgekeurd door Vevo en uiteengezet in Aanvullende Voorwaarden (bv. Services die het gebruik van integreerbare of virale functies etc. mogelijk maken), is het u niet toegestaan, noch zult u het een derde toestaan (al dan niet ten behoeve van u of anderszins), om Vevo content te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, te verspreiden, uit te zenden of te verspreiden onder derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op of via een website of platform van derden), of op andere wijze gebruik te maken van enige Vevo Content zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vevo of de eigenaar ervan als Vevo niet de eigenaar is. U kunt voor elk ongeoorloofd of verboden gebruik van Vevo Content wettelijk aansprakelijk worden gesteld en in aanmerking komen voor strafrechtelijke vervolging, of beide, op grond van landelijke, federale of lokale wetten, of toepasselijke buitenlandse wetten, regels, voorschriften en verdragen. We eisen van gebruikers dat ze onze auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten eerbiedigen en zullen dit voor zover wettelijk mogelijk actief afdwingen, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging. Anderzijds respecteren wij de intellectuele eigendom van anderen. Indien u van mening bent dat de Services elementen bevatten die inbreuk maken op uw auteursrechten op uw werk, volg dan de procedures die in artikel 9 hieronder zijn uiteengezet. Daarnaast is de framing of scraping van, of het in-line linken naar de Services of enige content, en/of het gebruik van “web crawlers”, “spiders” of andere geautomatiseerde middelen om op of middels de Services beschikbaar gestelde content te openen, kopiëren, indexeren, verwerken en/of op te slaan anders dan uitdrukkelijk toegestaan door ons verboden.  U komt voorts overeen u te houden aan uitsluitingsprotocollen (bv. Robot.txt, Automated Content Access Protocol (ACAP) etc.) die in verband met de Services worden gebruikt.

9. SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT.

A. Indien u een auteursrechthebbende of een vertegenwoordiger daarvan bent en meent dat enige content op de Services inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding doen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) door onze Aangestelde Agent (zoals hieronder vermeld) te voorzien van de volgende schriftelijke informatie (zie 17 U.S.C. 512(c)(3) voor nadere details):

• Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden;

• Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat naar verluidt zou zijn geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Services het onderwerp zijn van een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Services;

• Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het geschonden is, of het onderwerp zou zijn van de inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

• Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien van toepassing, e-mailadres;

• Een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en

• Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat beweerdelijk wordt geschonden.

De schriftelijke kennisgeving van beweerdelijke schending moet bij de volgende Aangestelde Agent worden ingediend:

Naam van de Aangestelde Agent: Alexander Kisch

Adres van de Aangestelde Agent:
Vevo Copyright Agent
Vevo LLC
4 Times Square, 25th Floor
New York, NY 10036
Faxnummer van de Aangestelde Agent: (212) 331-2298
E-mailadres van de Aangestelde Agent: copyright@vevo.com

Voor alle duidelijkheid, er dienen uitsluitend DMCA-kennisgevingen aan de Aangestelde Agent te worden gestuurd en eventuele andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning, en andere mededelingen dienen te worden gericht aan Vevo klantenservice door een e-mail te sturen naar feedback@vevo.com
. U erkent en komt overeen dat indien u niet voldoet aan alle vereisten van dit Artikel 9 uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.

B. Indien uw content is verwijderd (of de toegang daartoe was uitgeschakeld) en u van mening bent dat deze content geen inbreuk maakt, of dat u de toestemming heeft van de auteursrechthebbende, de agent van de auteursrechthebbende of ingevolge toepasselijk recht om dergelijke content beschikbaar te maken voor Vevo voor gebruik op de Services, kunt u een tegenbericht met de volgende informatie sturen naar onze Aangestelde Agent:

• Uw fysieke of elektronische handtekening;

• Identificatie van de content die is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de content verscheen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;

• Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat de content werd verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van de content; en

• Uw naam, adres, telefoonnummer, en, indien van toepassing, e-mailadres en een verklaring dat u dagvaardingen aanvaardt van de persoon die de kennisgeving van de vermeende inbreuk verstrekt.

Indien een tegenbericht door onze Aangestelde Agent is ontvangen, kan Vevo een kopie van het tegenbericht naar de oorspronkelijke aanklagende partij sturen waarin deze persoon wordt geïnformeerd dat hij/zij de verwijderde content kan vervangen of uitschakeling ervan binnen 10 werkdagen kan stopzetten. Tenzij de auteursrechthebbende een vordering instelt voor een gerechtelijk bevel tegenover de leverancier van de content of de Gebruiker, kan de verwijderde content worden vervangen, of de toegang ertoe worden hersteld, binnen 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van het tegenbericht, naar Vevo’s goeddunken.

10. PERSOONSGEGEVENS.  Wij respecteren uw privacy en het gebruik en de bescherming van informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Tijdens uw gebruik van de Services kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken of kunnen we dergelijke informatie ontlenen aan bepaalde derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, platformen van derden (bv. Facebook, etc.). Ons beleid voor het verzamelen en het gebruik van informatie met betrekking tot de privacy van deze persoonsgegevens wordt uiteengezet in het privacybeleid, dat hierin middels verwijzing is opgenomen voor alle doeleinden. Wij raden u aan het Privacybeleid te lezen en het te gebruiken om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor de juistheid en inhoud van persoonsgegevens.

11. GEBRUIKERSCONTENT.

A. GEDEFINIEERD; KENNISGEVINGEN. De Services kunnen u en andere Gebruikers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan blogs, web-communities en andere functionaliteiten voor het uitwisselen van berichten, opmerkingen en mededelingen en de mogelijkheid om een Gebruikersprofiel, gebruikersnaam, foto’s, afbeeldingen, commentaren, recensies, links, materialen, ideeën, meningen, berichten, afspeellijsten en andere informatie en communicatie via de Services (tezamen “Gebruikerscontent”) te creëren, in te dienen, te posten, e-mailen, tonen, verzenden of op andere wijze ter beschikking te stellen. Wanneer u Gebruikerscontent inzendt, kan ook aan u worden gevraagd om informatie te verstrekken over u en uw inzending. Dit kan onder meer het volgende omvatten: uw Gebruikers-ID, een beschrijvende titel, informatie over de Gebruikerscontent, uw locatie, activiteit, voorkeuren en/of soortgelijke informatie. U erkent en komt overeen dat de term “Gebruikerscontent” ook zonder beperking het volgende omvat: alle informatie die u verstrekt of die we ontvangen en gerelateerd is aan uw Gebruikerscontent.

B. VERANTWOORDELIJKHEID; AANSPRAKELIJKHEID. U begrijpt, erkent en aanvaardt dat u de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid heeft voor alle Gebruikerscontent die u verstrekt, uploadt, post, e-mailt, weergeeft, verzendt of anderszins beschikbaar stelt en de gevolgen ervan. U begrijpt dat u door het gebruik van de Services kunt worden blootgesteld aan Gebruikerscontent van anderen, inclusief Gebruikerscontent die kan worden beschouwd als beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk. Gebruikerscontent is geen weergave van de standpunten van Vevo en Vevo garandeert niet de juistheid, integriteit, kwaliteit of content van enige Gebruikerscontent. Vevo is in geen geval aansprakelijk voor Gebruikerscontent, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in Gebruikerscontent, of enig verlies of schade van enigerlei aard ontstaan als gevolg van enige ingediende, geüploade, geposte, gemailde, weergegeven, verzonden of anderszins beschikbaar gestelde Gebruikerscontent.

C. GEBRUIK; BEPERKINGEN. De Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle functies en functionaliteit met betrekking tot Gebruikerscontent, zijn uitsluitend voor niet-commercieel gebruik bedoeld. Vevo heeft het recht, maar niet de plicht, om enige Gebruikerscontent te beoordelen en deze zonder kennisgeving aan u, om enigerlei reden of zonder reden, te wissen, verwijderen, verplaatsen, bewerken of weigeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Gebruikerscontent die in strijd wordt geacht met de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Artikel 7 hierin) of die anderszins als ongepast of onaanvaardbaar voor de Services, wordt beschouwd, zoals door Vevo naar eigen goeddunken in elk afzonderlijk geval bepaald, met dien verstande echter dat Vevo geen enkele verplichting of aansprakelijkheid tegenover u of een derde heeft voor het nalaten hiervan of om dit op een bepaalde manier te doen.

D. LICENTIE; GEBRUIK. Met betrekking tot alle Gebruikerscontent die u indient, post, e-mailt, weergeeft, verzendt of anderszins beschikbaar maakt, verleent u Vevo het (de) onvoorwaardelijke, onbeperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, eeuwige, overdraagbare, sublicentieerbare, volledig betaalde en royaltyvrije recht, licentie, vergunning en toestemming, in welke vorm of format dan ook, op of via enige media of medium en met elke technologie of apparaten die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld of ontdekt, geheel of gedeeltelijk, om uw Gebruikerscontent op de Services en alle andere websites, kanalen, services en andere distributieplatforms, hetzij bestaande of in de toekomst ontwikkelde, geheel of gedeeltelijk te hosten, cachen, op te slaan, te onderhouden, te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, weer te geven, te vertonen, uit te voeren, te publiceren, uit te zenden, te verzenden, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, aan te passen, opnieuw te formatteren, te vertalen, en anderszins te exploiteren, ongeacht het doel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, promotionele doeleinden) zonder verantwoording, kennisgeving, vermelding of andere verplichting aan of tegenover u. Voor alle duidelijkheid, de rechten, licenties en privileges omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden en verleend aan Vevo worden onmiddellijk van kracht bij indiening van uw Gebruikerscontent en zullen daarna voor onbepaalde tijd en eeuwigdurend van kracht blijven, ongeacht of u de Services al dan niet als een geregistreerde Gebruiker gebruikt.

E. RECHTEN; VERKLARINGEN. Vevo verwerft geen eigendomsrechten op de Gebruikerscontent die u indient en/of ter beschikking stelt. Nadat u Gebruikerscontent indient, post, e-mailt, weergeeft, verzendt of anderszins beschikbaar stelt, blijft u de rechten behouden die u mogelijk heeft op deze Gebruikerscontent, onder voorbehoud van de rechten, licenties en privileges die hierin worden verleend. Bovendien verklaart, garandeert en komt u overeen dat (i) u eigenaar bent van de Gebruikerscontent die door u is gepost of anderszins het recht heeft om de rechten, licenties en privileges zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden te verlenen en aan alle vereisten te voldoen die hierin met betrekking tot dergelijke Gebruikerscontent zijn uiteengezet; (ii) uw inzenden, uploaden, posten, e-mailen, weergeven, verzenden en/of ter beschikking stellen van Gebruikerscontent niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of enige wet, regel of regelgeving, geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendom, eigendoms-, privacy-, morele, publiciteits- of andere rechten van enige partij of rechtspersoon of deze schendt of dat deze rechten daardoor wederrechtelijk door u worden toegeëigend; (iii) u ten minste 18 jaar oud bent en het wettelijke recht en de wettelijke bevoegdheid hebt deze Gebruiksvoorwaarden overeen te komen en uit te voeren en aan alle voorwaarden ervan te voldoen, of als je jonger bent dan 18 jaar, dat een ouder of voogd namens jou heeft ingestemd met deze Gebruiksvoorwaarden; en (iv) u alle eigendoms-, licentie- en andere rechten heeft en zal blijven houden die nodig zijn voor het aangaan, goedkeuren en verlenen van rechten en het nakomen van uw verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden en dat u alle royalty’s, vergoedingen en eventuele andere gelden die u verschuldigd bent aan enige persoon of rechtspersoon op grond van uw Gebruikerscontent zult betalen.

F. VERWIJDERRECHTEN IN CALIFORNIË. Geregistreerde Gebruikers van de Services die inwoners van Californië en jonger dan 18 jaar zijn, kunnen verzoeken om verwijdering van Gebruikerscontent op de Services die zij zelf posten en zij kunnen deze verwijdering realiseren door ons te e-mailen via feedback@vevo.com
. Alle verzoeken dienen te worden omschreven als “California Removal Request” in de onderwerpregel van uw e-mail. Alle verzoeken dienen een beschrijving te geven van de content of de informatie in uw Gebruikerscontent die u verwijderd wilt hebben en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren en, opdat we uw verzoek kunnen verwerken en contact met u kunnen opnemen als we vragen hebben, ook uw geregistreerde Gebruikersnaam, naam, adres, stad, provincie, postcode en e-mailadres (uw straatadres is optioneel indien u een antwoord op uw verzoek via e-mail wenst te ontvangen), en ook de naam en de URL (indien van toepassing) van de website, applicatie of andere interactieve service en geef uw voorkeur aan voor de wijze van verzending van ons antwoord op uw verzoek (via e-mail of per post). Wij zullen geen verzoeken via de post, telefoon of fax accepteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kennisgevingen waarvan het onderwerp niet goed is aangegeven of die niet goed zijn verzonden, en het kan voorkomen dat we niet kunnen reageren indien u geen volledige informatie verstrekt. Houd er ook rekening mee dat alle verzoeken om verwijdering niet waarborgen dat content of informatie volledig wordt verwijderd van de Services. Content die u hebt gepost kan bijvoorbeeld opnieuw zijn gepubliceerd of gepost door een andere Gebruiker of een derde.

12. TOEGANG TOT EN COMMUNICATIE MET EEN APPARAAT. De Services kunnen functies bevatten die afhankelijk zijn van het gebruik van gegevens die zijn opgeslagen op, of beschikbaar zijn gemaakt via, uw mobiele apparaat. U heeft bijvoorbeeld de optie om foto’s te uploaden naar uw gebruikersprofiel of het ons toe te staan toegang tot uw contacten te verkrijgen, zodat wij u kunnen helpen in contact te komen met vrienden die gebruikers van de Services zijn (bv. door e-mailadressen en/of telefoonnummers te koppelen). We kunnen u ook vragen om de specifieke locatie van uw mobiele apparaat (bv. door toegang te zoeken tot de GPS van uw apparaat) op te vragen of gebruiken. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we geen toegang zoeken tot uw foto’s, contacten of specifieke informatie over de locatie van uw mobiele apparaat en we zullen dergelijke informatie alleen gebruiken voor de specifieke doeleinden die hierin zijn beschreven en/of toegelicht op het moment dat we om uw toestemming vragen. U kunt deze toestemming verlenen door de instellingen van uw apparaat en/of de instellingen van uw Gebruikersaccount aan te passen om de toepasselijke toegang mogelijk te maken, en/of door te reageren op het verzoek van Vevo om een dergelijke toestemming. Door het verlenen van een dergelijke toestemming aan ons (a) geeft u ons toestemming om toegang te krijgen tot uw mobiele apparaat en bepaalde informatie te verzamelen, zoals omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en/of op het moment dat we om deze toestemming verzoeken of deze verkrijgen, en (b) verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om ons deze toegang en informatie te bieden.

13. ADVERTENTIES.  U kunt er van tijd tot tijd voor kiezen om te communiceren en interacteren met, of Services van Derden te verkrijgen (zoals deze term hierin is gedefinieerd) van of vanuit, adverteerders, sponsors, of promotionele partners (gezamenlijk de “Adverteerders”) die op of via de Services of een link naar een site, service of platform zijn gevonden. Al deze communicatie, interactie en participatie is strikt en uitsluitend tussen u en dergelijke Adverteerders en wij zullen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn in verband met deze activiteiten of transacties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen, garanties, convenanten, contracten of andere voorwaarden of omstandigheden die kunnen bestaan tussen u en de Adverteerders of goederen of services die u kunt kopen of verkrijgen van een Adverteerder).

14. PROMOTIES.  Vevo, of de operationele dienstverleners, leveranciers en Adverteerders van de Services kunnen van tijd tot tijd promoties op, via of in verband met de Services uitvoeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wedstrijden en verlotingen (gezamenlijk, de “Promoties”). Elke Promotie kan Aanvullende Voorwaarden en/of Regels hebben, die zullen worden gepost of op een andere wijze aan u beschikbaar zullen worden gesteld en deze zullen voor de doeleinden van elke Promotie worden geacht te zijn opgenomen in en een onderdeel te vormen van deze Gebruiksvoorwaarden.

15. VERGOEDINGEN.  We kunnen bepaalde op vergoedingen gebaseerde producten en/of services beschikbaar stellen aan Gebruikers van de Services. U zou bijvoorbeeld een abonnement op de Services kunnen kopen of bepaalde muziek-gerelateerde producten en/of licenties kunnen bestellen via de Services. Er kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van, toegang tot en aankoop van dergelijke op vergoedingen gebaseerde producten of services en dergelijke Aanvullende Voorwaarden zijn middels verwijzing hierin opgenomen. U mag deze op vergoedingen gebaseerde producten en/of services alleen kopen indien u hierbij verklaart, garandeert en overeenkomt dat (a) u 18 jaar of ouder en inwoner van een land in het Gebied bent en dat (b) u de prijzen en vergoedingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke belastingen) voor alle aankopen die u, of iemand anders met behulp van uw Gebruikersaccount, doet, volledig betaalt met een creditcard, pinpas of betaalkaart of andere betaalmiddelen die acceptabel zijn voor Vevo op het moment van uw online bestelling. Indien de betaling niet door ons is ontvangen van de instelling die uw creditcard, pinpas of betaalkaart heeft uitgegeven of haar agenten of een andere verlener van betaaldiensten, komt u overeen om op ons verzoek onverwijld alle verschuldigde bedragen te betalen. Vevo kan enige of alle vergoedingen en prijzen in verband met de op vergoedingen gebaseerde producten en/of services op elk gewenst moment om enigerlei reden of zonder reden herzien. Vevo garandeert voorts niet dat productbeschrijvingen of andere content en producten beschikbaar, nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zullen zijn. Beschrijvingen en afbeeldingen van, en verwijzingen naar, producten of services betekenen niet dat wij of onze gelieerden deze producten of services goedkeuren. Bovendien behouden Vevo en haar derde-leveranciers van operationele services zich het recht voor, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om enigerlei reden of zonder reden, productbeschrijvingen, -afbeeldingen en -verwijzingen te wijzigen; beperkingen te stellen aan de beschikbare hoeveelheid van een product; een coupon, kortingscode, promotiecode of andere soortgelijke acties te honoreren of beperkingen aan het honoreren ervan te verbinden; om het een gebruiker te verbieden een bepaalde of alle transactie(s) uit te voeren; en/of te weigeren een Gebruiker een product te bieden. Indien Vevo uw gebruik van of inschrijving op de Services beëindigt omdat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, zult u voorts geen recht op restitutie hebben van enig ongebruikt deel van de vergoedingen, betalingen of andere honoreringen.

16. SERVICES EN CONTENT VAN PLATFORMEN VAN DERDEN. Het verschijnen, de beschikbaarheid, of uw gebruik van (a) URL’s of hyperlinks waar op enige plek naar verwezen wordt of die op enige plek zijn opgenomen in verband met de Services of enige andere vorm van een link of re-direction van uw verbinding naar, met of via de Services, of (b) websites, content, data, informatie, applicaties, platformen, goederen, services of materialen, met inbegrip van Platformen van Derden (gezamenlijk “Services van Derden”) vormen geen goedkeuring van, noch een grond voor het ontstaan van verplichtingen, verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden voor Vevo of haar opvolgers en rechtverkrijgenden, directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, licentiegevers, Adverteerders, leveranciers, partners of dienstverleners. Services van Derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun privacybeleid) worden niet door ons gecontroleerd of onderschreven en we nemen er geen verantwoordelijkheid voor, ongeacht of de logo’s, merken, namen en/of sponsoring of een andere identificatie van de Services of van Vevo op de Services van Derden staan. Indien Services van Derden waarmee u interacteert persoonsgegevens van u verkrijgen of verzamelen, zullen we in geen geval enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben of op ons nemen voor enig gebruik of enige verzameling of openbaarmaking door of in verband met deze Services van Derden. Daarom raden we u aan op te letten wanneer u de Services verlaat en de voorwaarden en het privacybeleid van elke Service van Derden die u gebruikt te lezen.

17. KOSTEN VAN DATA EN DRAADLOZE TOEGANG. Bepaalde Vevo Apps en andere Services kunnen toegang tot data vereisen en de leverancier van toegang tot data (bv. de netbeheerder, mobiele provider, etc.) voor uw Apparaat kan u een vergoeding voor gegevenstoegang in rekening brengen in verband met uw gebruik van deze Vevo Apps en andere Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vergoedingen en kosten van berichten mobiele provider en andere communicatie, berichten en data. Vevo zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor deze vergoedingen en kosten van gegevenstoegang in verband met uw gebruik van Vevo Apps of andere Services, zoals draadloos internet, e-mail, sms of andere vergoedingen of kosten verschuldigd of gemaakt door u (of een persoon die toegang heeft tot uw Apparaat, telefoonnummer, e-mailadres, Gebruikersaccount of andere soortgelijke informatie). Het gebruik of de beschikbaarheid van bepaalde Vevo Apps en andere Services kunnen verboden of beperkt worden door uw mobiele provider en/of leverancier van gegevenstoegang, en niet alle Vevo Apps en andere Services kunnen werken met alle mobiele providers, netwerken, platforms, services of Apparaten.

18. CESSIE.  Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele rechten, licenties en privileges hierin verleend, kunnen niet door u worden overgedragen of gecedeerd, maar kunnen zonder enige beperking en zonder kennisgeving aan u door Vevo worden gecedeerd of overgedragen.

19. VRIJWARING.  U komt overeen de Vevo Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten), die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met (a) uw gebruik van de Services, (b) uw inbreuk of schending van deze Gebruiksvoorwaarden of (c) uw Gebruikerscontent. Vevo behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen met betrekking tot elke kwestie die anders onderworpen zou zijn aan vrijwaring door u en met betrekking tot alle onderhandelingen voor de schikking ervan (indien van toepassing), en u gaat u ermee akkoord om in al dit soort gevallen op ons verzoek volledig met ons mee te werken.

20. DISCLAIMER EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID  DEZE DIENSTEN, EN ALLE VEVO CONTENT, PRODUCTEN, SERVICES EN GEBRUIKERSCONTENT (MET UITZONDERING VAN UW GEBRUIKERSCONTENT) BESCHIKBAAR GESTELD DAAROP OF VIA OF IN VERBAND DAARMEE, WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS, ZONDER ENIGE VERKLARING OF ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, OF ENIGE GARANTIE OF VERZEKERING DAT DE SERVICES BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN VOOR GEBRUIK, OF DAT ALLE PRODUCTEN, FEATURES, FUNCTIES, SERVICES OF OPERATIONS BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OF ZULLEN FUNCTIONEREN ZOALS OMSCHREVEN. WIJ ZIJN, ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE KWAADAARDIGE CODE, VERTRAGINGEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, FOUTEN OF OMISSIES VOORTVLOEIENDE UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES. U BEGRIJPT, ERKENT EN KOMT OVEREEN DAT U HET VOLLEDIGE RISICO OP U NEEMT MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, PRESTATIES EN TIJDIGHEID, ADEQUAATHEID, VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, AUTHENTICITEIT, VEILIGHEID EN GELDIGHEID VAN ALLE FEATURES EN FUNCTIES VAN DE SERVICES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEBRUIKERSCONTENT EN CONTENT IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICES.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, DAT VEVO, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJEN, OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS VAN OPERATIONELE SERVICES, ADVERTEERDERS EN LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK DE “VEVO PARTIJEN”) NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIRECT OF INDIRECT, IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF VOOR EEN COMPENSERENDE SCHADEVERGOEDING.

U BEGRIJPT VOORTS EN ERKENT DAT DE CAPACITEIT VAN DE SERVICES IN TOTAAL EN VOOR IEDERE GEBRUIKER BEPERKT IS. HET GEVOLG HIERVAN IS DAT SOMMIGE BERICHTEN, CONTENT EN TRANSMISSIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEBRUIKERSCONTENT, MOGELIJK NIET TIJDIG OF HELEMAAL NIET WORDEN VERWERKT, EN SOMMIGE FEATURES OF FUNCTIES KUNNEN BEPERKT OF VERTRAAGD ZIJN OF IN HET GEHEEL NIET WERKEN. ALS GEVOLG HIERVAN ERKENT EN AANVAARDT U DAT VEVO GEEN AANSPRAKELIJKHEID, VERANTWOORDELIJKHEID OF VERPLICHTING HEEFT VOOR HET VERZENDEN, VERWERKEN, OPSLAAN, ONTVANGEN OF LEVEREN VAN TRANSACTIES OF GEBRUIKERSCONTENT OF VOOR ENIGE STORING OF VERTRAGING MET BETREKKING TOT ENIGE GEBRUIKERSCONTENT EN U WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK GEADVISEERD NIET UIT TE GAAN VAN DE TIJDIGHEID OF UITVOERING VAN DE SERVICES VOOR ENIGE TRANSACTIES OF GEBRUIKERSCONTENT. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPAALDE BEPERKINGEN VAN SCHADE EN RECHTSMIDDELEN NIET TOE. DERHALVE KUNNEN SOMMIGE IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN BESCHREVEN UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. INDIEN IN EEN RELEVANTE JURISDICTIE DE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID HIERIN NIET ZIJN TOEGESTAAN, DAN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEVO PARTIJEN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN BEPERKT EN UITGESLOTEN ZIJN.

21. KLANTONDERSTEUNING. Voor hulp bij technische problemen of vragen aan klantondersteuning kunt u een e-mail sturen naar feedback@vevo.com
.

22. TOEPASSELIJK RECHT; DIVERSEN.

A. Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met eventuele Aanvullende Voorwaarden, Regels, ons Privacybeleid, en alle andere voorschriften, procedures en beleidslijnen waar we naar verwijzen en die hierin middels verwijzing zijn opgenomen, bevatten de volledige overeenkomst tussen u en Vevo betreffende de Services en het gebruik daarvan en vervangen alle voorgaande of inconsistente afspraken met betrekking tot de Services en uw gebruik daarvan. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen niet mondeling worden gewijzigd of beëindigd. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dit geen afbreuk doen aan de andere bepalingen, en deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geacht gewijzigd te zijn voor zover nodig om ze wettig, geldig en afdwingbaar te maken. Elke bepaling die moet overleven om ons in staat te stellen om de bedoeling ervan af te dwingen zal de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden overleven; het is u echter niet toegestaan om een uit deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Services voortvloeiende procedure aan te spannen, ongeacht de vorm of de grondslag van de vordering, wanneer er meer dan een jaar is verstreken nadat de oorzaak ervan is ontstaan (of als er meerdere oorzaken zijn, vanaf de datum waarop de eerste van deze oorzaken is ontstaan). Elk verzuim van ons om enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

B. Voor zover niet bij wet verboden, gaat u ermee akkoord (i) dat deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Services wordt beheerst door, en geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met, de interne materiële wetten van de staat New York (onverminderd de collisieregels van de staat) die gelden voor contracten die gesloten, ondertekend en volledig zijn uitgevoerd in New York en (ii) zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de staat en federale rechtbanken gelegen in de Staat en County New York in het kader van enige en alle rechtsgedingen en geen bezwaar te maken tegen een dergelijke jurisdictie of locatie wegens gebrek aan persoonlijke jurisdictie, forum non conveniens of anderszins IN ELKE RECHTSZAAK OF PROCEDURE INGESTELD VOOR DE AFDWINGING VAN EEN RECHT OF VERPLICHTING VAN DE PARTIJEN BIJ DEZE OVEREENKOMST, UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OF MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP HIERVAN, DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ENIG RECHT DAT U NU HEEFT OF HIERNA KAN HEBBEN OP JURYRECHTSPRAAK.

C. U en Vevo komen overeen dat de beslechting van geschillen, vorderingen of rechtszaken hieronder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in verband met het gebruik van de Services, uitsluitend zal geschieden in uw en Vevo’s individuele hoedanigheden en niet als een collectief proces of ander groepsgeding, en u en Vevo doen uitdrukkelijk afstand van enig recht op een collectief proces of een redres op collectieve basis.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op de datum die hierboven is aangegeven en zijn per direct van kracht.

Copyright © 2016 Vevo LLC