Suttrum Boomi Maele Lyric | Vikram Prabhu, G.V. Prakash Kumar