PlayPause
0:00 / 5718:40
Volume
RepeatFullscreen
Add To Playlist

@Vevo_UK Lyric Lines: Ep. 8 – Sam Smith - #VevoLyricLines (Originals)

Add To Playlist
Show More
  • Director: Jim Shreim
  • Producer: Vevo
  • Copyright: Vevo 2014